Aktuality RSS

Finanční vypořádání dotace MPSV 2013

Finanční vypořádání dotace MPSV 2013 v souvislosti se vstupem příjemce dotace do navazujícího individuálního projektu Jihočeského kraje s názvem „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00066.

Zálohová faktura

Prosíme všechny dodavatele projektu, kteří již podepsali smlouvu o zajištění sociální služby, o vystavení zálohové faktury.

Veřejná zakázka malého rozsahu - Podpora samostatného bydlení

Dne 1.3.2013 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. Týká se podpory samostatného bydlení v Jihočeském kraji.

Veřejné zakázky - doložení kvalifikace

Prosíme o pozornost při dokládání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče při přípravě nabídek do vyhlášených veřejných zakázek projektu.

Metodický pokyn pro zadávání zakázek

Metodický pokyn pro realizaci veřejných zakázek v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

1. vlna veřejných zakázek

Ke dni 22.2.2013 byla vyhlášena první vlna výběrových řízení v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

Zveřejnění Oznámení předběžných informací

Dne 15.1.2013 bylo zveřejněno Oznámení předběžných informací k zakázkám plánovaným v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

Analýza stávající sítě sociálních služeb - aktualizace

Podklad pro stanovení maximální přípustné ceny a kapacity služeb pro připravovaná zadávací řízení - aktualizace provedená k 10.1.2013.

Finanční vypořádání dotace MPSV za rok 2012

Nejpozději do 5.2.2013 jsou povinni předložit všichni příjemci dotace MPSV (na sociální služby) finanční vypořádání dotace za rok 2012.

Analýza stávající sítě dotčených druhů sociálních služeb

Podklad pro stanovení maximální přípustné ceny a kapacity služeb pro připravovaná zadávací řízení.

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

Dne 1. srpna 2012 byla zahájena realizace navazujícího individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

Analýza stávající sítě dotčených druhů sociálních služeb

V souvislosti s přípravou financování sociálních služeb v rámci navazujícího individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. zpracováváme v současné době analýzu stávající sítě dotčených druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje.

Dotační řízení MPSV na rok 2013

Dne 19.9.2012 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních služeb Dotační řízení na poskytování sociálních služeb pro rok 2013.