Výběrová řízení RSS

Vyhlášení veřejných zakázek v projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III

K dnešnímu dni, tj. 20.10.2014, byly vyhlášeny veřejné zakázky v nově realizovaném projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III".

III. vlna veřejných zakázek

K dnešnímu dni, tj. 19.5.2014, byla vyhlášena 3. vlna veřejných zakázek na podporu sociálních služeb Terénní programy a Sociálně terapeutické dílny na území Jihočeského kraje.

1. monitorovací zpráva poskytovatelů vybraných ve 2. vlně výběrových řízení

Prodloužení termínu předložení 1. monitorovací zprávy poskytovatelů vybraných na základě 2. vlny výběrových řízení v projektu.

Veřejná zakázka malého rozsahu - Podpora samostatného bydlení

Dne 1.3.2013 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. Týká se podpory samostatného bydlení v Jihočeském kraji.

Veřejné zakázky - doložení kvalifikace

Prosíme o pozornost při dokládání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče při přípravě nabídek do vyhlášených veřejných zakázek projektu.

Metodický pokyn pro zadávání zakázek

Metodický pokyn pro realizaci veřejných zakázek v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

1. vlna veřejných zakázek

Ke dni 22.2.2013 byla vyhlášena první vlna výběrových řízení v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.