Aktuality RSS

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV - veřejné zakázky

V rámci nově zahájeného projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV", který je financován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, budou v průběhu měsíců prosince 2015 a ledna 2016 vyhlášeny následující veřejné zakázky na zajištění vybraných druhů sociálních služeb.

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV - změna harmonogramu

V rámci přípravy nového projektu Podpora sociálních služeb v JIhočeském kraji IV, došlo k úpravě harmonogramu realizace projektu. Realizace projektu bude zahájena o 1.listopadu 2015 a financování sociálních služeb se předpokládá od 1. dubna 2016. Došlo tedy jednak k posunu zahájení realiuace samotného projektu a současně i k posunu začátku financování soc.služeb.

Analýza stávající sítě sociálních služeb na území Jihočeského kraje

V souvislosti s přípravou financování sociálních služeb v rámci individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV" jsme aktualizovali analýzu stávající sítě dotčených druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje.

Dotační řízení Jihočeského kraje na podporu soc.služeb na rok 2016

V termínu od 7. 9. 2015 do 5. 10. 2015 je možné předkládat žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2016 na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2016 pro poskytovatele sociálních služeb.

Prezentace ze závěrečného setkání k projektu Podpora soc.služeb v Jihočeském kraji II

Dne 31.3. 2015 proběhlo závěrečné setkání k ukončení projektu Podpora sociálních služeb v JIhočeském kraji II.

Závěrečné setkání k projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II

K ukončení projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II" se dne 31.3.2015 uskuteční závěrečné neformální setkání.

Zálohové faktury

Zálohové faktury v projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III.

IP 3 - Podpisy smluv

V kanceláři projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III“ (ul. B. Němcové, kancelář č. 2 217) jsou připraveny k podpisu smlouvy na zajištění vybraných druhů soc. služeb.

Čestné prohlášení subdodavatelé

Čestné prohlášení o plnění veřejných zakázek v projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II" prostřednictvím subdodavatelů.

Veřejné zakázky - aktuálně

Aktuální informace k veřejným zakázkám v projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III.

Pokyny pro závěrečné vyúčtování

Pokyny pro závěrečné vyúčtování veřejných zakázek v projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II"

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III

Od 1.10.2014 byla zahájena realizace v pořadá již třetího idnividuálního projektu zaměřeného na podporu a zajištění vybraných druhů sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Nepřítomnost v kanceláři projektu

Od 8.9.2014 do 12.9.2014 nebude v kanceláři projektu (č. 2 217) nikdo přítomen. Zároveň i na Vaše emailové dotazy odpovíme nejdříve 15.9.2014. Děkujeme za pochopení.

Analýza stávající sítě sociálních služeb

Podklad pro stanovení maximální přípustné ceny a kapacity služeb pro připravovaná zadávací řízení - aktualizace provedená k 20.8.2014.

Vyhlášení 2. vlny veřejných zakázek

Ke dni 22.7.2013 byla vyhlášena 2. vlna veřejných zakázek na podporu sociálních služeb Terénní programy a Sociálně terapeutické dílny na území Jihočeského kraje v rámci projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II."

2. vlna veřejných zakázek

V současné době připravujeme podklady ke 2. vlně veřejných zakázek vyhlašovaných v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

Čerpání dotace MPSV - upřesnění

Informace k vyčerpání neinvestiční dotace MPSV ve výši 100% u organizací, které jsou od 1. 4. 2013 podpořeni v rámci IP a zároveň jim byla přiznána dotace MPSV pro rok 2013 (dotační řízení - sociální služby).

Finanční vypořádání dotace MPSV 2013

Finanční vypořádání dotace MPSV 2013 v souvislosti se vstupem příjemce dotace do navazujícího individuálního projektu Jihočeského kraje s názvem „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00066.

Zálohová faktura

Prosíme všechny dodavatele projektu, kteří již podepsali smlouvu o zajištění sociální služby, o vystavení zálohové faktury.

Zveřejnění Oznámení předběžných informací

Dne 15.1.2013 bylo zveřejněno Oznámení předběžných informací k zakázkám plánovaným v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.