1. vlna veřejných zakázek

22. února 2013

Ke dni 22.2.2013 byla vyhlášena první vlna výběrových řízení v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. Jedná se o následující nadlimitní výběrová řízení:

Lhůta pro jednání o nabídkách byla stanovena na 28.2.2013 do 9.00 hodin (týká se poskytovatelů sociálních služeb, kteří navrhovali změnu podmínek dodávky oproti zveřejněné analýze sociálních služeb). Nabídky uchazečů mohou být předkládány do 12.3.2013 do 9.00 hodin.