Zveřejnění Oznámení předběžných informací

5. února 2013

Oznámení předběžných informací k zakázkám plánovaným v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Jedná se základní informace k veřejným zakázkám na zajištění těchto sociálních služeb:

  • azylové domy, 
  • domy na půl cesty, 
  • intervenční centra, 
  • sociálně terapeutické dílny,
  • terénní programy. 

V případě zajištění sociální služby podpora samostatného bydlení se jedná o zakázku malého rozsahu, nepodléhá tedy povinnosti zveřejnění Oznámení předběžných informací ve Věstníku veřejných zakázek.

Rámcové informace k veřejným zakázkám a jejich částem (včetně plánovaného rozsahu a předběžné cenové specifikace jednotlivých zakázek) byly publikovány 15.1.2013, zákonná lhůta pro zveřejnění předběžných informací je minimáně 30 dní před odesláním výzvy k podání nabídek.