Analýza stávající sítě sociálních služeb - aktualizace

11. ledna 2013

V souvislosti s přípravou financování sociálních služeb v rámci navazujícího individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II." jsme aktualizovali analýzu stávající sítě dotčených druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje.

Zpracovaná analýza se stane podkladem pro vymezení veřejných zakázek a jejich částí a stanovení maximální přípustné ceny a kapacity služeb reálné v místě a čase vyhlášení připravovaných zadávacích řízení, v souhrnné tabulce analýzy jsou proto shrnuty tyto základní informace:

  • přehled dotčených druhů sociálních služeb,
  • potřebných kapacit v jednotlivých částech kraje,
  • přehled cílových skupin klientů sociálních služeb v jednotlivých částech kraje,
  • předpoklad nákladů souvisejících se zajištěním základních činností v provozu služby vymezených zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to na dobu 21 měsíců realizace dodávky (1.4.2013 - 31.12.2014)


Veřejné zakázky budou (mimo jiné) zadávány v souladu "Metodickým pokynem pro realizaci veřejných zakázek v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.", který zpracovali právní poradci projektu ve spolupráci se zástupcem zadavatele pro realizaci veřejných zakázek v rámci projektu. Podle tohoto dokumentu budou zadávací řízení realizována formou jednacích řízení bez uveřejnění, kdy bude s ohledem na ustanovení Zákona o veřejných zakázkách výzva k podání nabídky zaslána konkrétnímu, jedinému možnému uchazeči (na základě registrace sociální služby).

V současné chvíli Vás žádáme o informaci (emailem), o kterou veřejnou zakázku (včetně části zakázky) se vaše organizace bude ucházet.

V případě nejasností ohledně jednotlivých částí veřejných zakázek nebo v případě dalších dotazů týkajících se analýzy služeb nás, prosím, telefonicky kontaktujte.


Děkujeme za Vaši spolupráci, která přispěje k optimálnímu nastavení sítě dotčených druhů sociálních služeb v Jihočeském kraji a jejímu včasnému zajištění potřebnými finančními prostředky.