Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV - veřejné zakázky

10. prosince 2015

V rámci nově zahájeného projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV", který je financován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, budou v průběhu měsíců prosince 2015 a ledna 2016 vyhlášeny následující veřejné zakázky:

 

Prosinec 2015:

Podpora intervenčních center v Jihočeském kraji
Podpora samostatného bydlení v Jihočeském kraji
Podpora nízkoprahového denního centra v Jihočeském kraji
Podpora terénních programů v Jihočeském kraji

 

Leden 2016:

Podpor azylových domů v Jihočeském kraji
Podpora sociálně terapeutických dílen v Jihočeském kraji
Podpora sociálně aktivizačních služeb v Jihočeském kraji
Podpora domů na půl cesty v Jihočeském kraji

V rámci projektu budou financovány pouze výše uvedené sociální služby, původně plánované zařazení soc.služby Sociální rehabilitace bylo z důvodu dělení cílové skupiny této služby mezi dva zdroje financování a omezené výši rozpočtu projektu ponecháno v dotačním řízení Jihočeského kraje.

Na webových stránkách projektu (v sekci Výběrová řízení),  budou uveřejněny všechny podklady k výše uvedeným veřejným zakázkám včetně harmonogramu průběhu veřejných zakázek a dokumentu Nejčastější chyby při podávání nabídek, který by měl pomoci při přípravě nabídek.