Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV - změna harmonogramu

29. října 2015

V rámci přípravy nového projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV", došlo k úpravě harmonogramu realizace projektu.
Realizace projektu bude zahájena o 1.listopadu 2015 a financování sociálních služeb se předpokládá od 1. dubna 2016.
Došlo tedy jednak k posunu zahájení realiuace samotného projektu a současně i k posunu začátku financování soc.služeb.