Analýza stávající sítě sociálních služeb na území Jihočeského kraje

15. září 2015

V souvislosti s přípravou financování sociálních služeb v rámci individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV" jsme aktualizovali analýzu stávající sítě dotčených druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje.

Zpracovaná analýza se stane podkladem pro vymezení veřejných zakázek a jejich částí a stanovení maximální přípustné ceny a kapacity služeb reálné v místě a čase vyhlášení připravovaných zadávacích řízení, v souhrnné tabulce analýzy jsou proto shrnuty tyto základní informace:

  • přehled dotčených druhů sociálních služeb,
  • potřebných kapacit v jednotlivých částech kraje,
  • přehled cílových skupin klientů sociálních služeb v jednotlivých částech kraje,
  • předpoklad nákladů souvisejících se zajištěním základních činností v provozu služby vymezených zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to na dobu 36 měsíců realizace dodávky (1.1.2016 - 31.12.2018)


Veřejné zakázky budou (mimo jiné) zadávány v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek na zajištění sociálních služeb v Jihočeském kraji, jehož aktualizaci v současné době připravují právní poradci projektu.

Vaše případné náměty na doplnění nebo úpravy souhrnné analýzy služeb a informaci, o kterou veřejnou zakázku (včetně části zakázky) se vaše organizace bude ucházet nám, prosím, zasílejte na email sladkova@kraj-jihocesky.cz nejpozději do 25.9.2015.

V případě nejasností ohledně jednotlivých částí veřejných zakázek nebo v případě dalších dotazů týkajících se analýzy služeb nás, prosím, telefonicky kontaktujte.

Předem děkujeme za Vaši spolupráci a věříme, že se nám opět pomůže zajistit takovou síť sociálních služeb, která reaguje na potřeby jejích klientů a která bude zajištěna odpovídajícími finančními prostředky.