Dotační řízení Jihočeského kraje na podporu soc.služeb na rok 2016

7. září 2015

Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 25. 6. 2015, usnesením č. 177/2015/ZK-17 schválilo Metodiku pro poskytování účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2016. Uvedené dokumenty, včetně požadovaných příloh k žádosti o dotaci jsou dostupné na stránkách Jihočeského kraje v sekci Krajský úřad - odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2016.

Dále upozorňujeme, že žádosti podávané prostřednictvím aplikace OKslužby - poskytovatel musí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Elektronický podpis žádosti o dotaci na rok 2016 je povinný a bez elektronického podpisu nebude možné žádost o dotaci na rok 2016 podat. Informace týkající se aplikace OKslužby - poskytovatel, včetně aktualizované uživatelské příručky a informace o podpisovém certifikátu, jeho vydání atd. jsou uveřejněny na stránkách MPSV - Integrovaný portál MPSV - Sociální tematika - Sociální služby.

Kontaktní osoby:

Mgr. Renata Zumrová, e-mail zumrova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720646
Ing. Jiří Pavlíček, e-mail pavlicek@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720781
Ing. Lucie Marischková, e-mail marischkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720783