Veřejné zakázky - aktuálně

6. ledna 2015

Dne 27.11.2014 provedla komise pro posouzení a hodnocení nabídek závěrečné posouzení nabídek předložených v rámci veřejných zakázek na podporu vybraných druhů sociálních služeb vyhlášených v rámci projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III". 

 

Výsledkem práce komisí je tento závěr: 

- všechny předložené nabídky splnily formální náležitosti nabídek kontrolované v průběhu otevírání obálek 

- všechny předložené nabídky splnily kvalifikační předpoklady kontrolované v průběhu posouzení kvalifikace uchazečů, 

- všichni uchazeči splnili veškeré podmínky stanovené zákonem a zadavatelem v zadání veřejné zakázky, byly tedy navrženy hodnotící komisí jako nejvhodnější dodavatelé. 


18.12.2014 schválila navržené výsledky zadávacích řízení Rada Jihočeského kraje, 23.12.2014 byla Rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek v rámci jednotlivých veřejných zakázek a jejich částí podepsána hejtmanem Jihočeského kraje. Výsledky veřejných zakázek prošly zároveň posouzením poskytovatele dotace - Ministerstva práce a sociálních věcí. V nejbližší době budete vyzváni k podpisu smlouvy o zajištění sociální služby s termínem plnění od 1.1.2015 do 30.9.2015.