Vyhlášení veřejných zakázek v projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III

20. října 2014

Ke dni 20.10.2014 byly vyhlášeny veřejné zakázky v rámci nově realizovaného projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III. Jedná se o zakázky na podporu těchto druhů sociálních služeb (pod odkazy na jednotlivé druhy sociálních služeb je zveřejněna kompletní zadávací dokumentace):

Podpora Azylových domů v Jihočeském kraji

Podpora Domů na půl cesty v Jihočeském kraji

Podpora Intervenčních center v Jihočeském kraji

Podpora samostatného bydlení v Jihočeském kraji

Podpora Sociálně terapeutických dílen v Jihočeském kraji

Podporu Terénních programů v Jihočeském kraji

Lhůta pro jednání o nabídkách byla stanovena na 29. října 2014. Nabídky je možné podávat do 18. listopadu 2014 do 9:00 hodin. Věnujte, prosím, pozornost všem stanoveným zadávacím podmínkám.