Analýza stávající sítě sociálních služeb

20. srpna 2014

V souvislosti s přípravou financování sociálních služeb v rámci navazujícího individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III." jsme aktualizovali analýzu stávající sítě dotčených druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje.

Zpracovaná analýza se stane podkladem pro vymezení veřejných zakázek a jejich částí a stanovení maximální přípustné ceny a kapacity služeb reálné v místě a čase vyhlášení připravovaných zadávacích řízení, v souhrnné tabulce analýzy jsou proto shrnuty tyto základní informace:

  • přehled dotčených druhů sociálních služeb,
  • potřebných kapacit v jednotlivých částech kraje,
  • přehled cílových skupin klientů sociálních služeb v jednotlivých částech kraje,
  • předpoklad nákladů souvisejících se zajištěním základních činností v provozu služby vymezených zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to na dobu 9 měsíců realizace dodávky (1.1.2015 - 30.9.2015)


Veřejné zakázky budou (mimo jiné) zadávány v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek na zajištění sociálních služeb v Jihočeském kraji, jehož aktualizaci v současné době připravují právní poradci projektu ve spolupráci se zástupcem zadavatele pro realizaci veřejných zakázek v rámci projektu. Podle tohoto dokumentu budou s největší pravděpodobností zadávací řízení realizována formou jednacích řízení bez uveřejnění, kdy bude s ohledem na ustanovení Zákona o veřejných zakázkách výzva k podání nabídky zaslána konkrétnímu, jedinému možnému uchazeči (na základě registrace sociální služby).

Vaše případné náměty na doplnění nebo úpravy souhrnné analýzy služeb a informaci, o kterou veřejnou zakázku (včetně části zakázky) se vaše organizace bude ucházetnám, prosím, zasílejte na email jana.moravcova.29@seznam.cz nejpozději do 29.8.2014.

V případě nejasností ohledně jednotlivých částí veřejných zakázek nebo v případě dalších dotazů týkajících se analýzy služeb nás, prosím, telefonicky kontaktujte.

Předem děkujeme za Vaši spolupráci a věříme, že se nám opět pomůže zajistit takovou síť sociálních služeb, která reaguje na potřeby jejích klientů a která bude zajištěna odpovídajícími finančními prostředky.