1. monitorovací zpráva poskytovatelů vybraných ve 2. vlně výběrových řízení

23. září 2013

V 1. polovině září 2013 byly podepsány smlouvy o zajištění sociální služby s poskytovateli sociálních služeb vybranými na základě 2. vlny výběrových řízení. 

Vzhledem k tomu, že monitorovací zprávy v projektu jsou předkládány čtvrtletně a poskytovatelé vybraní na základě 2. vlny výběrových řízení realizovali v tomto čtvrtletí zakázku po velmi krátkou dobu, prodlužuje se 1. monitorovací období k uzavřeným smlouvám č. SZSS/OSVZ/125, 126, 127, 128, 129, 130 a 131/13 na 4 kalendářní měsíce, tj. od 1.9.2013 do 31.12.2013. 1. monitorovací zpráva těchto poskytovatelů bude tedy předložena nejpozději do 10.1.2014.