2. vlna veřejných zakázek

22. května 2013

V současné době připravujeme podklady ke 2. vlně veřejných zakázek vyhlašovaných v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. 

Veřejné zakázky budou tentokrát zaměřeny na:
- zajištění sociálních služeb - týká se pouze regionů, kde potřebná sociální služba dosud v rámci individuálního projektu zajištěna není, popř. regionů, kde chybí zajištění služby pro specifickou cílovou skupinu;
- navýšení kapacity sociálních služeb (v případě potřeby navýšení počtu lůžek, počtu kontaktů, u podpory samostatného bydlení počtu klientů / den) na celém území Jihočeského kraje. 

Veřejné zakázky plánujeme vyhlásit v červnu - červenci 2013 (podle celkového objemu potřebných prostředků pro jednotlivé druhy sociálních služeb bude nastaven režim zadávacích řízení), podpora sociáních služeb v rámci 2. vlny zadávacích řízení může být zahájena od 1.9.2013. Smluvně je možné také nastavení pozdějšího data plnění zvýšené kapacity, avšak registrace sociální služby musí odpovídat zvýšené kapacitě již v termínu vyhlášení veřejné zakázky. 

Odůvodněné požadavky na zajištění / navýšení kapacity služeb nám, prosím, zasílejte nejpozději do 31.5.2013 na moravcova@kraj-jihocesky.cz.