Veřejná zakázka malého rozsahu - Podpora samostatného bydlení

1. března 2013

Dne 1.3.2013 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II:

Lhůta pro jednání o nabídkách byla stanovena na 7.3.2013 do 9.00 hodin (týká se poskytovatelů sociálních služeb, kteří navrhovali změnu podmínek dodávky oproti zveřejněné analýze sociálních služeb). Nabídky uchazečů mohou být předkládány do 12.3.2013 do 9.00 hodin.