Veřejné zakázky - doložení kvalifikace

26. února 2013

Je-li předkladatelem nabídky právnická osoba, splňuje Bod 1 Základních kvalifikačních předpokladů (uvedený v Zadávací dokumentaci) doložením výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR za právnickou osobu a také za všechny členy statutárního orgánu.  Bude tak splněn pořadavek na základní kvalifikační předpoklady uchazeče dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona o veřejných zakázkách, neboť jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu.