Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

24. září 2012

Dne 1. srpna 2012 byla zahájena realizace navazujícího individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.(reg. číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00066).

Projekt je zaměřen na zajištění vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Klíčové aktivity projektu jsou orinetovány na zajištění následujících druhů sociálních služeb:

  • Azylové domy
  • Domy na půl cesty
  • Intervenční centrum
  • Podpora samostatného bydlení
  • Sociálně terapeutické dílny
  • Terénní programy

V současné době je připravován nový vzhled webových stránek, kde naleznete všechny potřebné informace k navazujícímu projektu.